Användare:Lösen:
Glömt lösenordet?
Hem

Trollhättans Fotoklubb - För oss med bilden i fokus!

Hos oss är intresset för fotografi och bild gemensamt. Djur och natur, sport, porträtt, gatufoto, arkitektur, resor, dokumentärt, analogt eller digitalt spelar mindre roll. Variationen gör det bara bättre och roligare.

Det personliga mötet, tillgången till lokal och utrustning, samt möjligheten att delta i de aktiviteter klubben ordnar tycker vi är värdefullt.

Planerade aktiviteter har vi på tisdagskvällar. Nivån på det egna engagemanget styr man själv och i mån av tid.

Det är ju trots allt en hobby!Fotoutflykten, alltid intressant… …och så olika saker vi ser därute!Här färdigställs den digitala bilden i datorn och skrivs sedan ut med proffskvalitet.Vi anordnar och deltar i fotoutställningar.Bildvisningar, spontana som här eller mer planerade. Kul och lärorikt.
Sammanfattning 2022


Verksamheten

Efter att vi under 2021 främst haft digitala möten pga. pandemin så har 2022 inneburit en efterlängtad återgång till fysiska möten i klubblokalen/samlingslokalen. Vi har haft en stor variation av aktiviteter på mötena och i genomsnitt har vi varit 18 personer vilket innebär en ökning jämfört med föregående år.

Några aktiviteter att särskilt omnämna

 • Två utställningar på Folkets hus, en i april och en i november

 • Fotoutflykt till Nordens Ark

 • Fotomässa med utställning på kulturhuset N3 i Trollhättan

 • 35 st klubbmöten på tisdagar med en mångfald av ämnesområden och innehåll:

  • Gästföreläsningar med teman som tex. Hornborgasjöns historia och flygplansfoton

  • Temakvällar såsom nattfoto/norrsken och evenemangsfoto

  • Bildvisningar från klubbens medlemmar

  • Interna kurser/tips: Genomgång av olika gratis redigeringsprogram, foto med speedlight-blixt, skärpning av foton, processen från kamera till bildvisning

 • Vi har under året också tillsatt en jubileumskommitté och påbörjat planeringen av det stora fotoevent som klubben planerar att anordna våren 2023.

 • Vi har också deltagit i RSF:s klubbtävling och hamnade på en hedrande 7:e plats!Klubblokal och utrustning
 • Vi har under våren 2022 köpt in ny utskriftsdator till i klubblokalen.

 • Hyllorna i klubblokalen har blivit städade så nu ser det snyggt och prydligt ut.

 • Dessutom har vi med medlemmarnas goda initiativ ordnat fram en bildvisningsdator samt fått hjälp med att kalibrera vår projektor!


Medlemmar & kommunikation

Medlemsantalet är 55 vid 2022 års utgång, vilket innebär att vi tagit oss över 50-strecket och fortsätter den positiva trend gällande medlemsantal som infunnit sig på senare år.

Medlemsstatistik:

Klubbens ekonomi

Ekonomin i klubben är god. Mer information finns i bokslutet för 2022.

Verksamhetens ledning

Vid starten av vårtermin och hösttermin tas ett preliminärt program fram som sedan uppdateras och justeras löpande under terminerna på klubbmötena.

Styrelsen hade tre möten 2022:

 • Styrelsemöte Thn Fk 2022-01-27

 • Konstituerande styrelsemöte Thn Fk 2022-04-21

 • Styrelsemöte Thn Fk 2022-10-27


Utöver arbetet i styrelsen görs betydande insatser av de övriga funktionsansvariga och av alla engagerade medlemmar i klubben.

Hans Larsson
Ordförande Trollhättans Fotoklubb
Trollhättan 2023-03-03


Sammanfattning 2021


Verksamheten

Klubben har under 2021 lyckats bibehålla mötesfrekvensen trots att vi inte har kunnat träffas fysiskt i någon större utsträckning. De digitala mötena har mestadels fungerat bra och i genomsnitt har vi varit ca 17 personer på tisdagsmötena vilket är en imponerande siffra med tanke på att alla inte haft tillgång till Skype.

Några aktiviteter att särskilt omnämna

 • Två utställningar på Folkets hus, en i juni och en i november

 • 36st klubbmöten på tisdagar med en mångfald av ämnesområden och innehåll:

  • 5 st intressanta föreläsningar med externa gäster med ämnen som t ex landskapsfoto och fåglar

  • 2 st gemensamma utflykter; Skäktefallet under våren och Ryrbäcken under hösten

  • Bildvisningar från klubbens medlemmar

  • Interna kurser: inskanning av diabilder och fotografering med blixt

 • Utöver tisdagsmötena så har vi även samlat in bilder till Stiftelsen Bergagården under året som kommer att pryda skyltar till vandringslederna på Halle- och Hunneberg samt skyltar på blommor och pollinerare som kommer att monteras vid den nya trädgården vid Bergagården.

 • Vi har också deltagit i RSF:s klubbtävling och hamnade på en hedrande 10:e plats!Klubblokal och utrustning
 • Vi har under hösten 2021 fått möjligheten att låna den stora samlingslokalen för våra klubbmöten vilket har fungerat bra

 • December 2021 fattade styrelsen beslut om att köpa in ny utskriftsdator i klubblokalen (inköp sker under 2022)


Medlemmar & kommunikation

Medlemsantalet är 48 vid 2021 års utgång. Under 2021 har vi fått 5 nya medlemmar.

Medlemsstatistik:

Klubbens ekonomi

Ekonomin i klubben är god. Mer information finns i bokslutet för 2021.

Verksamhetens ledning

Vid starten av vårtermin och hösttermin tas ett preliminärt program fram som sedan uppdateras och justeras löpande under terminerna på klubbmötena.

Styrelsen hade två möten 2021:

 • Konstituerande styrelsemöte Thn Fk 2021-03-16

 • Styrelsemöte Thn Fk 2021-12-01


Utöver arbetet i styrelsen görs betydande insatser av de övriga funktionsansvariga och av alla engagerade medlemmar i klubben.

Hans Larsson
Ordförande Trollhättans Fotoklubb
Trollhättan 6 mars 2022


Sammanfattning 2020


Verksamheten

Året började som så många andra år i klubben med full fart på tisdagskvällarna. Åtminstone de 10 första veckorna, därefter blev det paus i 4 veckor tills någon kom med den briljanta idén att även vi kan ha klubbkvällar på distans via webben. Sagt och gjort, det var bara att utvärdera olika alternativ som Skype, Teams och Zoom. Vi valde Skype för våra möten och efter lite igångkörning så kan vi säga att tekniken fungerar även för vår verksamhet. Det har stadigt varit mellan 15–20 medlemmar med på mötena.
Trots en pågående pandemi har programmet löpt på (om än något förändrat).

Några aktiviteter att särskilt omnämna

 • Det blev ingen Outdoormässan på Hunneberg men vi fick likväl hänga bilder och muséet var återigen nöjda. Vi fick lov att ha kvar våra bilder en bit in på våren 2021.

 • Klubbkvällar tisdagar 30 st

  • Återkoppling på egna bilder

  • Genomgång av vår studioutrustning

  • Naturfotografering, tips och trix, gömslen m.m.

  • Bildvisning från Alperna, Island, Irland, USA, Gotland, Jämtland och Lofoten samt Normandie

  • Våravslutning med utflykt till slussarna i Trollhättan som avslutades med trevlig fika hemma i Bengt och Elisabets trädgård i Skoftebyn

 • Vi hänger nya bilder på tegelväggen Folkets Hus några gånger om året.Klubbens utrustning
 • Nicklas håller koll på utrustningen och Ola ser till att vi har papper och färgpatroner i skrivaren

 • Införskaffande av nya stolar och bord


Medlemmar & kommunikation

Medlemsantalet är 49 vid 2020 års utgång. Under 2020 har vi fått några nya medlemmar.

Medlemsstatistik:

Programmet försöker vi hålla uppdaterat under terminerna, oftast under klubbkväll genom att logga på hemsidan direkt och uppdatera.
Utskick till medlemmarna görs bl.a. från hemsidan "Aktuellt", där E-postadress hämtas från medlemmens registrerade profil.

Klubbens ekonomi

Ekonomin i klubben är god, hur god framgår av bokslutet.

Verksamhetens ledning

Planering av verksamheten sker till stor del under ordinarie klubbkvällar med kompletterande mejl/SMS/telefon till berörda. Beslut tas ofta under klubbkväll. Inför evenemang kan det bli många mejl/SMS.

Ansvarsfördelning i styrelsen fungerar i stort. Nya medlemmar slussas in och blir omhändertagna av mer erfarna medlemmar, nya medlemmar informeras om hemsida med användarprofil, nyckel, program etc.
Övriga funktioner som väljs på årsmötet fungerar bra och avlastar styrelsen.
Stort tack till de frivilliga krafter som hjälper till vid utställningar med att kommunicera, hänga bilder och nedtagning av bilder.

Åke Winkvist
Trollhättan 16 mars 2021


Sammanfattning 2019


Verksamheten

Antal sammankomster måste vara rekord för klubben. Vi har haft extra studiecirklar och aktiviteter på N3 (Innovatum).
Både externa och interna bildvisare har medverkat under året som gått.
Programmet löper på och vi gör det tillsammans i början på varje termin. Det är ofta stor uppslutning på klubbkvällarna. Febril aktivitet råder i våra lokaler.

Några aktiviteter att särskilt omnämna

 • Vi deltog i Outdoormässan Hunneberg i september. Vi hängde bilder och muséet var återigen nöjda. Vi fick lov att ha kvar våra bilder till slutet av januari 2020.

 • Klubbkvällar tisdagar 43 st plus några andra kvällar

  • Färghantering

  • Bildbedömningar åt andra fotoklubbar

  • Studioteknik (ny cirkel)

  • Landskapsfotografering (ny cirkel)

  • Ett par externa bildvisare i kvarterslokalen

  • Våravslutning med utflykt till Göteborg, Tema: Street foto

 • Vi hänger nya bilder på tegelväggen Folkets Hus några gånger om året.Klubbens utrustning
 • Förvärv av begagnad projektor

 • Datorerna, Stellan håller ordning på dem och uppdaterar antivirusprogrammen så de är säkra. En dator med Windows Vista är utrangerad.


Klubblokalen

Med ett ökande medlemsantal blir det emellanåt trångt i "stora" lokalen, vi får disponera utrymmena vi förfogar över på bästa sätt. Vi har träffat avtal och fått hyra kvarterslokalen ett antal gånger till förmånligt pris.
Håkan och Lasse håller ordning i vår lokal och Håkan kokar kaffe, ibland med hembakt till. Vi tackar dem för goda insatser.


Medlemmar & kommunikation

Medlemsantalet är 47 vid 2019 års utgång. Under 2019 har vi fått några nya medlemmar.
En handfull förfrågningar på medlemskap har inkommit via hemsidan som besvaras artigt inom ett par dagar.
Medlemsstatistik:

Programmet försöker vi hålla uppdaterat under terminerna, oftast under klubbkväll genom att logga på hemsidan direkt och uppdatera.
Utskick till medlemmarna görs bl.a. från hemsidan "Aktuellt", där E-postadress hämtas från medlemmens registrerade profil.

Klubbens ekonomi

Ekonomin i klubben är god, hur god framgår av bokslutet.

Verksamhetens ledning

Planering av verksamheten sker till stor del under ordinarie klubbkvällar med kompletterande mejl/SMS/telefon till berörda. Beslut tas ofta under klubbkväll. Inför evenemang kan det bli många mejl/SMS.
2019 var det 3 styrelsemöten:

 • Konstituerande styrelsemöte Thn Fk 2019-04-25

 • Styrelsemöte Thn Fk 2019-04-25

 • Styrelsemöte Thn Fk 2019-10-16


Ansvarsfördelning i styrelsen fungerar i stort. Nya medlemmar slussas in och blir omhändertagna av mer erfarna medlemmar, nya medlemmar informeras om hemsida med användarprofil, nyckel, program etc.
Övriga funktioner som väljs på årsmötet fungerar bra och avlastar styrelsen.
Stort tack till de frivilliga krafter som hjälper till vid utställningar med att kommunicera, hänga bilder och nedtagning av bilder.

Åke Winkvist
Trollhättan 17 mars 2020


Sammanfattning 2018


Verksamheten

Tisdagar och fotoklubb, skönt att man vet vad man ska göra. Ett år har gått sedan förra årsmötet och val av ny ordförande.
Programmet löper på och vi gör det tillsammans i början på varje termin. Det är ofta stor uppslutning på klubbkvällarna. Febril aktivitet råder i våra lokaler.

Några aktiviteter att särskilt omnämna:

 • Vi deltog i Outdoormässan Hunneberg i april för tredje gången. Vi hängde bilder och muséet var återigen nöjda. Vi fick lov att ha kvar våra bilder långt in på hösten.

 • Vi deltog i Föreningsdag på Villa Elfhög i oktober.

 • Vi deltog på N3/Innovatum en onsdag i oktober med enkel föreläsning och bilder för utställning i korridoren.

 • Vi hänger nya bilder på tegelväggen Folkets Hus ett par gånger om året.

 • Klubbkvällar tisdagar 35 st plus några andra kvällar

  • Introduktion av skrivare

  • Introduktion grundläggande fototeknik

  • Utskriftskväll med ledsagning av sakkunnig

  • Bildbedömning

  • Rörlig film med systemkamera

  • Arbetsflöde för bildbehandling i Lightroom/Photoshop

  • Föreningsdag i villa Elfhög

  • Bildbedömningar åt andra fotoklubbar

  • Ett par externa bildvisare i kvarterslokalen

 • Våravslutning med utflykt till Gräfsnäs slottsruin och park

 • Året avslutades med extern bildvisning i kvarterslokalen av Christer Johansson om Kina, Shanghais olika miljöer som kinesiska muren och den fantastiska naturen i nationalparken Zhangjiajie.Klubbens utrustning
 • Datorerna, Stellan håller ordning på dem och uppdaterar antivirusprogrammen så de är säkra.

 • Projektorn, den har vi talat om i ett par år att den borde bytas ut. Vi har fått tillgång till annan projektor, vilket gör att investeringsbehovet kan skjutas på framtiden.


Klubblokalen


Med ett ökande medlemsantal blir det emellanåt trångt i "stora" lokalen, vi får disponera utrymmena vi förfogar över på bästa sätt. Vi har träffat avtal och fått hyra kvarterslokalen ett antal gånger till förmånligt pris.
Håkan och Lasse håller ordning i vår lokal och Håkan kokar kaffe, ibland med hembakt till.


Medlemmar & kommunikation

Medlemsantalet är 46 vid 2018 års utgång. Under 2018 har vi fått några nya medlemmar.
En handfull förfrågningar på medlemskap har inkommit via hemsidan som besvaras artigt inom ett par dagar.
Medlemsstatistik:

Programmet försöker vi hålla uppdaterat under terminerna, oftast under klubbkväll genom att logga på hemsidan direkt och uppdatera.
Utskick till medlemmarna görs bl.a. från hemsidan "Aktuellt", där E-postadress hämtas från medlemmens registrerade profil.

Klubbens ekonomi

Ekonomin i klubben är god, hur god framgår av bokslutet.

Verksamhetens ledning

De formella styrelsemötena är få, planering av verksamheten sker till stor del under ordinarie klubbkvällar med kompletterande mejl/SMS/telefon till berörda. Beslut tas ofta under klubbkväll. Inför evenemang kan det bli många mejl/SMS.
Ansvarsfördelning i styrelsen fungerar i stort. Nya medlemmar slussas in och blir omhändertagna av mer erfarna medlemmar, nya medlemmar informeras om hemsida med användarprofil, nyckel, program etc.
Övriga funktioner som väljs på årsmötet fungerar bra och avlastar styrelsen, här är det fritt fram för fler kreativa initiativ.
Stort tack till de frivilliga krafter som hjälper till vid utställningar med att kommunicera, hänga bilder och nedtagning av bilder.
Vi har fått bra respons från Folkets Hus och får lov att hänga bilder på Tegelväggen under lång tid framöver. Vi behöver byta bilder ett par tre gånger om året med olika teman.

Åke Winkvist
Trollhättan 19 mars 2019


Sammanfattning 2017


Verksamheten

Tisdagar och fotoklubb, skönt att man vet vad man ska göra. Ett år har gått sedan förra årsmötet och val av ny ordförande.
Programmet löper på och vi gör det tillsammans i början på varje termin. Det är ofta stor uppslutning på klubbkvällarna och antalet medlemmar ökar liksom förfrågningarna om hur man blir medlem. Febril aktivitet råder i våra lokaler.

Några aktiviteter att nämna:

 • Vi deltog i Outdoormässan Hunneberg i april för andra gången. Vi hängde bilder och visade bildspel. Muséet var återigen nöjda och vi fick lov att ha kvar våra bilder över sommaren.

 • Jubileumsutställning Trollhättans fotoklubb 75 år på Folkets Hus hösten 2017. Vernissage på 2a vån vid Hebeteatern och där hängde bilderna några veckor sedan flyttade vi ner ett urval till Tegelväggen där de har fått hänga fram till feb. 2018. Folkets Hus var mycket nöjda och vi får lov att nyttja Tegelväggen även innevarande år 2018 för våra bilder.

 • Klubbkvällar tisdagar 36 st plus några andra kvällar

  • Demonstration webb-kurser för foto etc.

  • Utskriftskurs, olika papperstyper med profiler

  • Digitalisering av bilder

  • Teori inför fotoutflykt i mörker/kvällsfotografering

  • Prylkväll

  • Utskriftskväll med ledsagning av sakkunnig

  • Klubben 75 år på Ekmans konditori

  • Insticksprogram till Lightroom och Photoshop (Colorefex och Silverefex)

  • Program för bildspel (FastStone och ProShow Gold)

  • Jubileumsutställningen Trollhättans Fotoklubb 75 år med vernissage

  • Svart-vitt tema

  • Stor föreningsdag i villa Elfhög

  • Besök hos Trollhättans Smalfilms- och videoförening

  • Besök på F7 Såtenäs

  • Ett par externa bildvisare i kvarterslokalen

 • Våravslutning med utflykt till Hembygdsgården Västra Tunhem. Sven Hall guidade oss runt i Västra Tunhem.

 • Höstsäsongen inleddes med fokus på jubileumsutställningen i Folkets Hus. Febril aktivitet med planering och utskrifter.

 • Året avslutades med extern bildvisning i kvarterslokalen av Frode Wendelbo, precis hemkommen från Afrika–safari. Frode visade bilder och berättade om djur och natur

 • Stor föreningsdag i Villan Elfhög 2017-10-01. Vi var inbjudna till en föreningsdag som tog oss med storm. Inbjudan stod att läsa i TTELA och febril aktivitet startades. Som tur var hade vi bildspel och skylt klara från Outdoormässan i våras och kunde med kort varsel ställa upp med ett bord. Tur var väl det. Väl där fick vi 3 nya medlemmar och en inbjudan till ett intressant besök hos Trollhättans Smalfilms- och videoförening.Klubbens utrustning
 • Bildskärm till skrivaren i köket, ny sedan i februari: Eizo ColorEdge CS240, 24'', 1920x1200, inklusive kalibrator EX3 + Color Navigator.

 • Skrivaren, den gamla gav upp i somras. Som tur var hade vi precis haft styrelsemöte och beslutat att om den gamla skrivaren inte går att laga, ska vi köpa en ny. Under semestern gav den till slut upp. Ivar och Håkan fick i brådrasket åka till Scandinavian Photo och köpa en ny, sista dagen på ett erbjudande med hållare för rulle vilket underlättar utskrifter av panorama.
  Skrivaren används flitigt till våra utställningar och det leder till diskussioner om hur man skriver ut och även redigerar bilder innan. Tack till Conny som ställer upp och guidar samt är drivande med "finare" papperskvalitet. Tack till Ola som ser till att vi har färg och papper i skrivaren.

 • Datorerna, Stellan håller ordning på dem och uppdaterar antivirusprogrammen så de är säkra och har även skaffat en bättre bärbar dator.

 • Projektorn, den har vi talat om i ett par år att den borde bytas ut. Emellertid så har vi haft prioriteringar på ny skärm med inbyggd kalibrering och vi nödgades till ny skrivare i somras. Kan bli aktuellt med ny projektor under årets senare hälft.


Klubblokalen

Med ett ökande medlemsantal blir det emellanåt trångt i "stora" lokalen, vi får disponera utrymmena vi förfogar över på bästa sätt. Vid behov kan vi hyra kvarterslokalen.
Håkan och Lasse håller ordning i vår lokal och Håkan kokar kaffe, ibland med hembakt till.


Medlemmar & kommunikation

Medlemsantalet är 40 vid 2017 års utgång. Under 2017 har vi fått 9 nya medlemmar bl.a. en ungdom, delvis som resultat av våra utställningar och hemsida.
Dessa är Clas, Marianne, Alicia, Bodil, Tony, Kenny, Jan samt Roger och Stig som är nygamla.
En handfull förfrågningar på medlemskap har inkommit via hemsidan som besvaras artigt inom ett par dagar.
Medlemsstatistik:

Hemsidan spelade oss ett spratt i somras då vår internetleverantör bytte server och vi helt plötsligt stod utan tillgänglig hemsida. Vår webmaster Joakim fick lägga ordentligt med tid för att få ordning på hemsidan igen. Vi behöver se över våra egna fotoalbum på hemsidan. Enkla direktiv för storlek etc. på bilderna. I dagsläget kan vi inte själva lägga upp nya bilder i albumen utan de får skickas till vår webmaster.
Programmet försöker vi hålla uppdaterat under terminerna, oftast under klubbkväll genom att logga på hemsidan direkt och uppdatera.
Utskick till medlemmarna görs bl.a. från hemsidan "Aktuellt", där E-postadress hämtas från medlemmens registrerade profil.

Klubbens ekonomi

Ekonomin i klubben är god, hur god framgår av bokslutet.

Verksamhetens ledning

De formella styrelsemötena är få, planering av verksamheten sker till stor del under ordinarie klubbkvällar med kompletterande mejl/SMS/telefon till berörda. Beslut tas ofta under klubbkväll. Inför evenemang kan det bli många mejl/SMS.
Ansvarsfördelning i styrelsen fungerar i stort. Nya medlemmar slussas in och blir omhändertagna av mer erfarna medlemmar, nya medlemmar informeras om hemsida med användarprofil, nyckel, program etc.
Övriga funktioner som väljs på årsmötet fungerar bra och avlastar styrelsen, här är det fritt fram för fler kreativa initiativ.
Stort tack till de frivilliga krafter som hjälper till vid utställningar med att kommunicera, hänga bilder och nedtagning av bilder. Ivar gör ett fint jobb med att i förväg visualisera utställningen vilket spar mycket tid, Olas och Håkans kommunikation med Folkets Hus respektive Kungajaktmuseet Älgens Berg fungerar mycket bra.
Vi har fått bra respons från Folkets Hus och får lov att hänga bilder på Tegelväggen under lång tid framöver. Vi behöver byta bilder ett par tre gånger om året med olika teman.

Åke Winkvist
Trollhättan 20 mars 2018


Sammanfattning 2016


Verksamheten

Ännu ett aktivt år. För 2016 räknar vi hela 40 planerade och genomförda sammankomster! Motsvarande mätetal för 2015 med 35 sammankomster, blev ett kortlivat rekord. Skillnaden mellan åren var vårt deltagande i andras aktiviteter. Jättekul, det skapar bra innehåll med förberedelser på klubbkvällarna och ger fina tillfällen att visa upp oss utåt. Tisdagskvällarna innebär ofta fullt hus, rekordet är nu 21 deltagande medlemmar.Vi har haft ett bra år, vi har jobbat mycket och vi har nyttjat vår utrustning och vår lokal bra. Med många olika aktiviteter på programmet har vi också lärt oss mycket under året. Vare sig det gäller fototeknik, bildbehandling, planering och marknadsföring, bygga kontaktnätet eller de lokalhistoriska kunskaperna så har vi tagit några steg till.

Några aktiviteter att nämna:

 • Bildbedömningar har gjorts för Helsingborgs FK och Skillingaryd FK under våren och för Höganäs FK under hösten.

 • Fotoutflykter i närområdet gick till Stridsberg & Björks gamla industriområde samt till Ovandalen på Halleberg. Ett antal av klubbens medlemmar besökte Rinsegårdens museum i Falkenberg en vårlördag. Under hösten gjordes hjortfotoutflykt till Kobergområdet.

 • 9-10 april deltog klubben vid Outdoormässan på Hunneberg. Vi hade en stor utställning med bilder inne i Kungajaktsmuseet och vi visade även ett bildspel. Utställningen fick sedan hänga kvar under sommaren. Mycket bra!

 • Klubben deltog vid stadens 100-årsjubileum den 22 augusti. Arbetet inför evenemanget var intensivt och roligt. Vi tog fram förstoringar av bilder från kanalbygget 1916. Dessa laminerades och placerades ut på ett antal olika platser i staden för "då- och nu" jämförelser. Bilderna hängde sedan kvar under hösten och försvann så småningom naturligt.
  Den 22 augusti hade klubben även ett tält på Polhemsgatan där vi berättade om klubben och visade en mindre utställning. Vi hade även vykort med gamla Trollhättemotiv som vi sålde utan större förlust. Slutligen visade vi också ett bildspel i ett större tält tillsammans med andra föreningar. Summerat en bra aktivitet för klubben, men vi hade önskat fler besökare.

 • Bildvisningar har vi haft flera under året, några exempel

  • Conny Nord visade sitt bildspel Spanska Landskap

  • Marianne Brattberg visade bilder från Afrika. Bland annat från den övergivna gruvstaden Kolmanskop i Namibia.

  • …och alla de spontana visningarna vi har på klubbkvällarna, mycket viktiga!

 • Som en slutspurt på året fick vi till en utställning på Tegelväggen i Folkets Hus. Alltid lika roligt, en bra plats för utställning där mycket folk passerar.

 • Verksamhetsåret avslutades med tävlingen "Årets bild". Lotta Ek tog hem både guld och silver och Kurt Andersson knep bronset. Hela startfältet var för övrigt fullt av fantastiska bilder, ingen tvekan om det!


Flera av klubbens medlemmar är mycket aktiva och synliga som fotografer rent allmänt vilket är roligt och även bra för klubben. Ger inspiration till alla. Några exempel:

 • Conny Nord och Håkan Olsson som hade en gemensam utställning i Grästorp i anslutning till ljusfestivalen där.

 • I Facebook gruppen "Innerst inne är vi alla Trollhättebor!" bidrar flera av klubbens fotografer med mycket uppskattade bilder. Jan Dippe med fantastiska nattbilder, Marianne Brattberg med bland annat drömlika bilder från det gamla pumphuset. Sven Ståhlbergs bilder på temat "då och nu" i Trollhättan har varit rena klickmonstren. Vi väntar på en ny säsong.Klubbens utrustning

Under året har vi inte gjort mycket mer än att använda den vi har. Nyanskaffningar har diskuterats vid flera tillfällen och vi har även haft strategikväll då vi resonerat om vad vi bör satsa på. Under 2017 kommer det att hända mer på denna front.

Utskrifter:
Rätt dator och programvara samt skärmen är prioriterat område för 2017. Skrivaren funkar fortfarande mycket bra.

Datorerna:
Funkar som vanligt perfekt. Vissa uppgraderingsbehov gör sig påminda. Nya programvaror ställer krav på såväl hårdvara som operativsystemet. Vi ligger lågt tills vidare men behöver en plan för framtiden.

Studioutrustning:
Utrustningen används fortfarande för lite.

Projektorn:
Vi behöver egentligen ha en bättre. Conny har ställt upp med sin privata vid flera tillfällen. Alternativet med en större bildskärm (Platt-TV) diskuteras också.

Klubblokalen:
Förändringar i lokalen diskuterar vi ofta, men under 2016 har vi inte gjort så mycket, det har varit fullt upp. Även detta område blir viktigt för 2017. Fler sittplatser är nödvändigt och lite mysigare en absolut ambition. Finns fortfarande lite för mycket grejer vi inte använder och som vi bör kunna röja ut.

Medlemmar & kommunikation:

Antalet betalande medlemmar under 2016 är 33 st. En liten nedgång jämfört med 2015. Det ser dock ljust ut för 2017. Under hösten har vi fått flera förfrågningar om medlemskap och vi vet att tidigare medlemmar kommer att återansluta. Som tidigare kvarstår utmaningen att värva yngre medlemmar. Fler kvinnor vore också trevligt.

Medlemsstatistik:
2016: 33st 2015: 35st 2014: 27st 2013: 26st 2012: 29st 2011: 28st 2010: 25st, 2009: 24st, 2008: 17st, 2007:12st, 2006:15st, 2005: 22st, 2004: 25 st.

Verksamhetens ledning:
Istället för separata styrelsemöten sköter vi verksamheten i samband med klubbkvällarna och där tar vi även formella beslut. Tillsammans med uppdelningen av ansvar och arbetsuppgifter för klubbens drift funkar detta oftast bra. En fördel är att alla kan känna sig delaktiga i de beslut vi tar för verksamheten. En nackdel är att det vissa kvällar blir väl mycket "administrativ" tid. Låt oss komma till slutsats om vad som blir bäst framöver.

Mail från hemsidan (Åke, Joakim eller den som loggat in) är fortsatt sättet att informera. Hemsidan är bra och lever. Att vi på klubbkvällarna kopplar upp oss mot hemsidan för att planera och uppdatera programmet är väldigt bra och gör att planen alltid är aktuell.

Från tidigare år vet vi att vi måste förbättra oss när gäller att ta hand om nya medlemmar och att få administrationen runt detta bättre. Det gäller fortfarande. Specifikt handlar det om medlemsregister, medlemskort, användarprofiler på hemsidan, nyckelbehov och så vidare. Under 2016 har vi jobbat med att förbättra kvaliteten på registren så att medlemsregister stämmer med hemsidans profiler och det börjar arta sig.

Som anslutna till ABF utnyttjar vi möjligheten till stöd för vår verksamhet. Vi får en mindre ersättning för interncirklarna vi kör varje termin. Vi borde också se över om det finns mer vi kan göra för att stärka klubbekonomin. Med en god klubbekonomi kan vi hålla oss med bra teknik och utrustning. Det är av stort värde för oss befintliga medlemmar och förhoppningsvis väcker det intresse hos de som överväger att gå med hos oss.

För klubben,
Peter Berg
Trollhättan den 21/3 2017


Sammanfattning 2015


Verksamheten

Verksamheten fortsätter som den alltid gjort. Tisdagar kl18:30 – 21:00 och med en planerad aktivitet för nästan varje tillfälle. 2015 måste ha varit rekord. 35 klubbkvällar finns registrerade. Trenden är att även deltagandet ökar något. Ett flertal kvällar har vi varit 16 eller fler närvarande. 18 som mest. Ett gött gäng som trivs tillsammans. Så enkelt är det.

Några aktiviteter att nämna

 • Externt har vi som klubb legat lågt under året. Verksamhetsåret inleddes med att vi plockade ned bilderna från utställningen på tegelväggen i Folkets Hus.

 • Däremot har några av klubbens medlemmar haft egna utställningar. Nämner Tommy Hanssons utställning på Folkets Hus i Vänersborg och Håkan Olsson som haft bilder på Bergagården vid flera tillfällen. Roligt också att se medlemmarnas aktivitet i grupper på Facebook.

 • Några exempel från verksamhetsårets aktiviteter:

  • Interna, spontana, bildvisningar var som vanligt många, vissa är flitigare än andra, men det är alltid roligt och en viktig del av klubbverksamheten.
   Lite mer planerade bildvisningar under året har varit:

   • Ingemar Hallander – Tanzania

   • Peter Berntsson – Besseggen Norge

   • Peter Broqvist – Kryssning på Medelhavet

   • Åke Winkvist – Fotoresa till Istanbul

   • Peter Berg – Segling Island till Färöarna

  • Många av kvällarna vi kört videoguiden Fantastiska landskap med Patrik Larsson. Avsnitten har en inriktning mot bildbehandling i Lightroom/ Photoshop och är lärorika.

  • Årets utflykter gick till Lillån/ Önafors, Ryrbäcken, Kolmilan Hunneberg, samt den märkligaste av alla: Nattfoto från bryggan vid Flo klev på Hunneberg. Två bilar med fotografer från klubben uppges ha deltagit, dock utan att ha stött på varandra. Så jävla kolsvart var det där.

  • Wikipedia utlyste en tävling – Wiki Loves Monuments. Det handlade om att bildmässigt dokumentera fornlämningar. Klubben gjorde en utflykt i närområdet och laddade sedan upp bilder till Wikipedia. Kan nämnas bilder från Håjum, Gärdhems kyrkoruin och Hullsjön. Men hur gick det egentligen i själva tävlingen?

  • 2015 avslutades med interntävlingen Årets bild. Sven Stålberg tog hem segern med en bild på en uppflammande tändsticka.


Klubbens utrustning

 • Skrivaren
  Fortfarande fantastisk men kunde användas ännu mer. Vi upplever vissa problem med att få absolut överensstämmelse mellan vad vi ser på skärmen och den faktiska utskriften. Handlar nog egentligen om bildskärmen och dess inställning/ kalibrering. Vi får jobba med det.

 • Datorerna
  Funkar som vanligt perfekt. Vi kör fortfarande XP på dem så på sikt blir det problem och behov att uppgradera. Vi ligger lågt tills vidare.

 • Studioutrustning
  Utrustningen används för lite. För 2016 måste vi jobba mer med den och lära oss hur den funkar.

 • Projektorn
  Vi behöver ha bättre grejer nu. Både ideer och planer finns för 2016. Får vi löst detta kommer nuvarande projektor bli tillgänglig för hemlån till klubbens medlemmar.

 • Ny projektorduk!
  Vi har tagit över duken som Conny hade i Studio 10:an. Funkar bra.

 • Ny passepartoutskärare!
  En ny, mycket enklare typ av skärare, har ersatt den gamla. Mäster Håkan har visat hur man gör. Vi hoppas på ett stort nyttjande under kommande år.


Klubblokalen

Lokalen har utvecklats bra under verksamhetsåret. Vi har röjt och slängt mycket gammal utrustning och möbler vi inte behöver.
I samlingslokalen finns dock mer att göra. Fortfarande mycket grejer i hörnet utanför analoglabbet. Vi har inte blivit färdiga längs väggen till höger när man kommer in. Mysigare och fler sittplatser är målsättningen vi diskuterat.

Den stora förbättringen är köket där Lasse, Håkan och Ivar har gjort ett jättejobb. Röjt ur, lagt nytt golv och gjort om så att köket numera även är utskriftslabb och bildmonteringsrum. Förbättringen har även frigjort golvyta i samlingslokalen. Skitbra helt enkelt.


Medlemmar & kommunikation

Antalet betalande medlemmar är 35 st. Några anslöt redan under hösten 2014 men flera har även tillkommit under 2015. Vi har ett antal medlemmar med mycket låg närvaro. Vi behöver följa upp dessa under 2016.

Medlemsstatistik:
2015: 35st 2014: 27st 2013: 26st 2012: 29st 2011: 28st 2010: 25st, 2009: 24st, 2008: 17st, 2007:12st, 2006:15st, 2005: 22st, 2004: 25 st.


Mail från hemsidan (Åke, Joakim eller den som loggat in) är sättet att informera. Hemsidan är levande men kan alltid bli bättre. Att vi kopplar upp och skriver i den på klubbkvällarna är väldigt bra. Dokumentationen av våra aktiviteter med bild och text, tips om aktiviteter, utställningar och annat med hjälp av hemsidan är strålande. Vår Facebooksida borde vi vara mera aktiva med.

Verksamhetens ledning

 • Formella styrelsemöten räknas som vanligt lätt. Planering av verksamheten sker på klubbkvällarna och där tar vi även formella beslut.

 • Uppdelningen av ansvar och arbetsuppgifter för klubbens ledning och drift funkar numera mycket bra.

 • Vi behöver fortsatt arbeta på att förbättra oss när gäller att ta hand om våra nya medlemmar och att få administrationen runt detta bättre. Det handlar om medlemsregister, medlemskort, användarprofiler till hemsidan, nyckelbehov och så vidare.

 • Bra aktiviteter och program för kvällarna är viktigt för klubbens basverksamhet. Att vara synliga med utställningar, att anordna bildvisningar med mera är också viktigt. Tillgång till och användning av klubbens utrustning och teknik ska ge ett bra värde för befintliga medlemmar och locka intresset hos de som överväger att gå med hos oss.


Det är kul med nya medlemmar. Intresset för vår klubb har ökat när vi ser till medlemsantalet. Vår utmaning är att värva fler lite yngre medlemmar. Låt oss arbeta med detta under 2016.

För klubben,

Peter Berg
Trollhättan den 29/3 2016


Sammanfattning 2014


Verksamheten

Visst är det bra med vanor. Man bara vet det, på tisdagar är det fotoklubben. I stort följer vi det uppgjorda programmet och trenden vad gäller deltagande på klubbkvällarna är klart uppåtgående. Som vanligt är stämningen god och avspänd.

Några aktiviteter att särskilt omnämna

 • Externt har klubben har synts med två utställningar under året. Maraton-utställningen på Primapraktiken med start i december 2013 blev nästan ett år lång! Vi hade även bilder på Tegelväggen i Folkets Hus från 20 november -14 fram till den 20 januari -15.

 • Tisdagskvällarna blir drygt 30 stycken under kalenderåret (måste vara unikt för fotoklubbar). Många aktiviteter finns att omnämna, väljer endast några

  • Interna bildvisningar var som vanligt många, vissa flitigare än andra men alltid roligt och en viktig del av klubbverksamheten.

  • Så fotar du fladdermöss - teknik med rörelseaktiverade blixtar

  • Toycamera tema - kameror som presterar ovanligt dåliga bra bilder

  • Bildarkiv och back-up tagning, tips och trix

  • Lightroom- och Photoshopövningar

  • Testutskrifter och framtagning av lathund för skrivarinställningar

  • Facebook - så funkar det. Bilder, grupper med mera

  • Analogfotoutflykter – ja de finns fortfarande!

  • Porträttfoto – så funkar utrustningen och så ljussätter man

 • Våravslutningen hölls detta år vid Grinnsjötorp den 3 juni. Håkan hade ordnat med grindnyckel och en guide som berättade om nu och då vid torpet och på Hunneberg i stort. Vi tittade på fornlämningar vid sjökanten och vet nu även att det funnits en järnväg på Hunneberg. Järnvägen användes vid torvbrytningen. Det var en trevlig kväll med bra deltagande. Vi grillade och gav myggen en rejäl utmaning.

 • Höstsäsongen inleddes med en utflykt till kolmilan. Återigen på Hunneberg. Myggen har vi lärt oss fly från, men "röklukta", den hänger i bra den.

 • En bildvisning arrangerad av Trollhättans stad med temat "Skyddsvärda träd" hölls i Lextorpskyrkan och lockade stort intresse från klubbens medlemmar. I euforin efteråt utlystes en klubbtävling på temat bästa eken. Ivar vann med en fantastisk ekbild. Dock var motståndet klent

 • Lennart Strandberg, naturfotograf från Borlänge var ende externe bildvisare detta år. Temat var Svalbard och vi fick se bilder och berättelser från två resor till området.

 • Årsavslutet detta år hölls i klubblokalen. Vi fikade och tittade på årets bästa bilder. Som vanligt var alla bilder riktigt bra.


Klubbens utrustning

 • Skrivaren
  Fortfarande fantastisk men kunde användas ännu mer.

 • Datorerna
  Inga problem där inte, Stellan håller dem igång. På sikt kan vi behöva uppgradera operativen från XP.

 • Studioutrustning
  Studioutrustningen levererades under 2014. Bra grejer, känns dock som om användningen borde bli större. Lite svårt att jobba med på tisdagskvällarna, platsen räcker inte till i lokalen.
  Vi behöver en lathund för att göra det enkelt att använda utrustningen.

 • Projektorn
  Vi har problem med bildkvaliteten från vår projektor. Sannolikt inget fel på projektorn. Vi kan säkert jobba lite mer med inställningarna, men egentligen behöver vi nog en riktig duk och en ny vassare projektor. Detta är ett prioriterat område för 2015.


Klubblokalen

Lokalen utvecklas så sakta och blir allt bättre även om vi inte gjort några större jobb under 2014.
Vissa kvällar är det trångt i lokalen.

 • Vi behöver fundera på hur vi kan optimera ytorna så att det blir sittplatser till alla och så att vi kan jobba bra.

 • Kaffekokningen börjar också bli en flaskhals, vi behöver mer kapacitet.


Medlemmar & kommunikation

Medlemsantalet 2014 summeras till 27. Registrerat nya 2014 är Christina Dahlman och Anders Wiman, men vi har flera nytillkomna som vi för in med 2015. Under året är det bara Pia Gråsjö som slutat. Vi har också ett antal medlemmar med mycket låg närvaro, här finns viss risk.

Medlemsstatistik:
2014: 27st 2013: 26st 2012: 29st 2011: 28st 2010: 25st, 2009: 24st, 2008: 17st, 2007:12st, 2006:15st, 2005: 22st, 2004: 25 st.


Mail från hemsidan (Åke/ Joakim eller den som loggat in) är sättet att informera.
Hemsidan är levande och det har hänt mycket mer där under 2014 än tidigare år. Att vi kopplar upp och skriver i den på klubbkvällarna är väldigt bra.
Dokumentationen av våra aktiviteter med bild och text, tips om aktiviteter, utställningar och annat med hjälp av hemsidan är strålande.
Ivars resedagbok: -Jag längtar till Italien var ett mycket trevligt initiativ.
2014 var också året då vi skaffade Facebooksida till klubben.

Verksamhetens ledning
Formella styrelsemöten räknas som vanligt lätt, planering av verksamheten sker mestadels på klubbkvällarna samt telefonledes. Beslut tar vi på klubbkvällarna.
Uppdelningen av ansvar och arbetsuppgifter för klubbens ledning och drift funkar i huvudsak bra. Hanteringen av nya medlemmar bör dock bli bättre och enklare administrativt så att vi snabbare synkar medlemsregister, användarprofiler till hemsidan, nyckelbehov och så vidare.
Fortsatt är bra program för kvällarna, att vi är synliga med utställningar, ordnar bildvisningar, har en aktiv hemsida med mera viktigt för klubbens framtid. Det känns faktiskt som om intresset för vår klubb ökat och det är kul med nya medlemmar.

Peter Berg
Trollhättan den 16/3 2014


Sammanfattning 2013


Verksamheten

Vi rullar på i gammal god anda, det är ganska välbesökt på tisdagskvällarna och vi följer i stort det uppgjorda programmet. Stämningen är god och avspänd.

Några aktiviteter att särskilt omnämna

 • Mycket av klubbkvällarna har vigts åt aktiviteter i Photoshop och Lightroom. Oftast har vi hjälpts åt i klubben och vid några tillfällen har vi haft Conny Nord på besök. Vi har skapat panoraman, gjort HDR, tittat på hur man stackat bilder för att bygga skärpedjup, kalibrerat bildskärmen, jobbat med beredning för utskrifter med mera.

 • Vi har också tittat en del på hur man gör fotoböcker.

 • Vi hjälpte TTELA med att hänga utställningarna för årets bild. Vi ansvarade för att hänga upp och ta ned bilderna i Etagevaruhuset, Älvhögsborg och Folkets Hus. Som tack för insatsen fick vi 6000 kr samt fyra biljetter till festen. Jessica stod för fägringen, Ebbot var bara bra.

 • Vi gjorde ett studiebesök på Innovatum där John Tornblad från Affectfilm visade hur man jobbar med film och foto i en greenscreen studio.

 • Vårens avslutningsutflykt gick till Sollumsån vid Hjärtum. Som vanligt var det vi mot myggen. Inledningsvis fotades vattenfallet nära sjön. Några gick sedan hela vägen ned till kvarnen och var borta länge, länge. Det blev sent, myggen vann – och för första gången i modern tid iddes vi inte ens grilla.

 • World-wide Photowalk hölls lördag 5:e oktober, Roger och Sture deltog i Vänersborgs walken.

 • Mikael Öhrman och Roger Dunder berättade om sina uppdrag som bröllopsfotografer. Roger gick "all-in" och vi fick en genomgång och tips om allt från förberedelser till genomförande och resultat. Fantastiskt bra jobbat och fina bilder!

 • Bildbedömning gjorde vi som jury i en interntävling hos Askersunds FK

 • Ett kul inslag var också visningen av flygfilmerna som Mikael gjort med sin radiostyrda tricopter.

 • En hel del aktiviteter inom Studiofotografering konstateras. Roger D visade ljussättning och teknik vid ett par tillfällen. Roger körde också workshopen "Nikon – CLS" en lördag. Vi provade också en del med vår gamla utrustning men beslöt att uppgradera till ny och bättre.

 • På bildvisningsfronten räknas en hel del interna visningar i klubblokalen, alltid lika roligt. En favorit var Lasses "kortvisning" från safarin i Afrika, inget att leka med den.

 • Externt deltog vi vid Conny Nords bildvisning, den med namnet "Mellan öken och ocean". Flera fotoklubbar var inbjudna och vi hade en trevlig kväll.

 • Klubben har under året haft en fotoutställning. 20-talet bilder hängdes i december upp på Primapraktiken på Innovatum. Bilderna hänger kvar en bit in på 2014.

 • Året avslutades med en lussefika den 10/12 då vi också tittade på medlemmarnas bästa bilder för året. Det är kul för det finns så många fotoinriktningar hos oss medlemmar.


Klubbens utrustning

 • Skrivaren
  Funkar perfekt, lite svårt är det att få en uppfattning om bläck-förbrukning och hur man översätter den till utskriftskostnad. Vi fortsatte med ursprungliga antaganden under 2013, men vi borde titta på detta inför 2014.

 • Datorerna
  Händer lite då och då på denna front, prestanda och programvaror blir allt bättre tack vare Stellans fixande. Kalibreringsverktyg för bildskärmen samt en helt fungerande flatbäddsscanner där vi kan digitalisera diabilder är nytt under 2013.

 • Studioutrustning
  Klubben beställde en komplett utrustning för ljussättning i studio. Utrustningen levereras under 2014.


Klubblokalen

Lokalen utvecklas så sakta och blir allt bättre. Håkan har tagit hit ett skåp med gamla kameror och vi satte upp gardiner och tygskynken för ljud-dämpning. Vi tackar särskilt Åke för detta. Under året försvann Studio10:an som granne i lokalen bredvid. De har nu ett mindre rum för sin verksamhet vid vår ingång. Stig Karlsson har övertagit ABFs gamla förråd för delar av sin verksamhet. Egentligen har det blivit mer fotoaktivitet i vår källare.


Medlemmar & kommunikation

Inför verksamhetsåret 2013 hade vi förhoppning om 33 medlemmar, det slutade på 26 betalande medlemmar. Lite ovisst inför 2014 är medlemmar med låg närvaro under 2012-2013. Vi får räkna med att några av dem slutat.
Mail från ordföranden och från Åke/ Joakim via hemsidan är sättet att informera. Hemsidan är levande men borde kunna bli bättre. En hel del innehåll är gammalt och bara lite nytt fylls på.

Verksamhetens ledning
Formella styrelsemöten räknas som vanligt lätt, planering av verksamheten sker mestadels på klubbkvällarna samt telefonledes. Beslut tar vi på klubbkvällarna.
Från 2013 har vi delat upp arbetet med att planera och genomföra aktiviteter på fler roller och med flera personer. Detta fungerar i huvudsak bra. Något oroväckande är, som redan nämnts, trenden att medlemsantalet minskar och att vi har något lägre deltagande på klubbkvällarna, även om kärntruppen fortfarande är lika aktiv.
Ett bra program och att vi är synliga med utställningar, bildvisningar, aktiv hemsida och så vidare kommer fortsatt att vara viktigt för klubbens framtid.

Peter Berg
Trollhättan den 18/3 2014


Sammanfattning 2012


Verksamheten

Aktiviteterna har varit många under detta år då vi firade vårt 70-års jubileum.
Det har varit bra uppslutning på klubbkvällarna, ofta runt 15 personer och vi har bra grundaktiviteter med Photoshop/ Lightroom, hantverk kring ramning och passepartoutskärning samt interna bildvisningar.
Under våren körde vi även intensivt med Conny Nord som lärde oss mycket om bildbehandling.

Några aktiviteter att särskilt omnämna

 • Jubileumsutställningen på Etage hängde från 15/5 – 31/8. Utställningen bestod av en samling större bilder i A2 formatet, en grupp bilder med Trollhättetema (där vi grävt djupt i arkiven), en grupp med mindre bilder som monterats utan ram på frigolitblock (och som ramlade ned hela tiden), samt en skärm med bilder från klubbmedlemmar på 1940-talet. Utställningen fick mycket beröm, både av besökare och av personalen på Etage. Utställningen omnämndes i tidningen "7 dagar" samt i Etagebladet och på Etagevaruhusets hemsida. Bilderna bjöds ut till försäljning och till slut sålde Peter Berg och Martin var sin bild vilket gav 500:- till klubbkassan.

 • Klubben deltog också i TTELAs "Avtryck 12", där vi från den 18/10 – 6/11 hade en utställning på tegelväggen i Folkets Hus. Huvudsakligt tema var canvasbilder denna gång.

 • Bildvisningar har vi haft många under detta verksamhetsår, nämner några;

  • Fyrklövern visade i April bilder från USAs nationalparker

  • Jürgen Lukas visade sitt bildspel "I rävens rike" vilket var mycket populärt och lockade ca 45 besökare från vår klubb, Studio 10:an, Grästorps fotoklubb, Vargöns fotoklubb och Fk 8 bländare.

  • Christer Johansson visade bilder på vår avslutning den 11/12, bla den norska fjällvärlden.

 • Klubben har agerat jury vid två tillfällen, vi hjälpte ABF Uddevalla Fotoklubb med en månadstävling och Grästorp FK med en tävling kring temat ljusfestivalen.

 • Inga interna tävlingar under 2012

 • Hans-Olof och Sven Hall körde fotocirkel för Hjärtsjukas förening vilket gav ett tillskott i klubbkassan under 2012

 • Utflykter 2012 var våravslutningen till Velandaforsen samt ett beök på Bohusläns museum och en utställning av Jan Töve och Stefan Edman under hösten.

 • 2012 avslutades med en repris på 2011-års tema, dvs ett bildspel där medlemmarna bidrog med ett par bilder var som dokumentation av fotografin i klubben.


Klubbens utrustning

 • Skrivaren
  Skivaren funkar perfekt och vi började med utskrifter på canvasduk. Svårigheten med skrivaren är det ekonomiska, hur är förbrukning av papper och bläck kontra inbetalningarna från medlemmarna?

 • Datorerna
  Stellan har fixat några nya datorer och bildskärmar samt kalibreringsutrustning för skärm. Något att lära mer av under 2013.
  Analoglabbet är igång igen.

 • Skärapparaten
  Skärhuvudet renoverat och funkar bra igen.


Klubblokalen

Köksbordet på plats ute i köket, vi tackar Sture för detta. Trevligt med lite extra utrymme. Tackar också Rune som tagit som uppgift att fixa med fika på kvällarna!


Medlemmar & kommunikation

Inför verksamhetsåret 2013 räknar vi med ca 33 medlemmar. Lite ovisst är det då vi har några som haft mycket låg närvaro/ inte betalt, ett par man har flyttat och några som just visat intresse.
Mail från ordföranden och hemsidan uppdaterad med samma info är fortsatt sättet att informera. Programmet som ju tidigare distribuerades som word-fil, finns nu endast på hemsidan.
En diskussion om hur vi kan bli aktivare på hemsidan är på sin plats, tror vi kan sprida info enklare och snabbare via denna. Vi får jobba lite mera med detta under 2013.

Verksamhetens ledning
Formella styrelsemöten räknas som vanligt lätt, och planering av verksamheten sker mestadels på klubbkvällarna samt telefonledes. Beslut tar vi på klubbkvällarna, finns viss risk att dessa inte når ut till de medlemmar som inte är närvarande, vi får jobba på det.
Upprepar förra årets kommentar kring verksamhetens ledning:
"För att klara alla aktiviteter behöver vi ta en funderare på hur vi kan förbättra organisation, planering och ansvar för verksamheten. Vi behöver dela arbetet på flera för att kunna ha ännu roligare".

Peter Berg
Trollhättan den 18/3 2013


Sammanfattning 2011


Verksamheten

Ett synnerligen aktivt 70:e verksamhetsår läggs till klubbens historia. I program för vår och höst 2011 räknar jag 39 sammankomster på tisdagar. Därtill kommer de kvällar då vi jobbat med material för utställningarna, utflykterna och jobbet med att bygga om lokalen.
Från sommaren 2011 tog vi över kontraktet på lokalen och vi hyr nu även det lilla köket. På lite sikt och när allt blir klart kommer det att bli riktigt bra.

Under 2011 började vi också ett samarbete med Studio 10. Bra aktiviteter med bla Conny och Stig i Photoshop / LR respektive porträttfoto. De räddade de oss också med lokaltillgång, då vår egen lokal närmast kunde liknas vid en krigszon under större delen av hösten.

Några aktiviteter att särskilt omnämna

 • Under 2011 visade vi upp våra bilder på två utställningar. "Utblickar och Insikter" hölls mellan den 24/1 - 20/2 på Tegelväggen i Folkets Hus. Fotoklubben medverkade även på TTELA:s arrangemang "Avtryck 11" i Folkets Hus den 5/11. Båda tillställningarna var lyckade och ett flertal av klubbens medlemmar har medverkat.

 • Bildvisningar har ordnats vid ett antal tillfällen, som vanligt har vi haft externa fotografer inbjudna och vi har sett många bra bilder.

  • Från Ewa Gustavsson minns vi alla härliga miljöer i gamla ödehus och vid Vänerns stränder.

  • Claes Hillén bjöd på fina kustbilder och även lite fotbollsbilder på temat GAIS.

  • Conny Nord visade bilder från Andalusien, Sicilien och Toscana. På säsongsavslutet även bilder från fotoresan till Österrike.

  • Kenth Björk från Vargöns fotoklubb har också gästat oss och visat bilder

  • Vi tackar också Ivar, Christer, Fredrik, Kurt och Håkan som har varit flitiga bildvisare under 2011.

 • Utflykter under året har gått till "Sjuntorps gamla fabriker", "Vårgårda fotoklubb", Kinnekulle samt våravslutningen till Ålstadnäs söder om Sjuntorp.

 • På tävlingsfronten har vi haft interntävling på teman "Mönster" samt "Kommunikation". Sture vann båda klasserna! Vi har varit jury vid ett tillfälle under 2011 då vi bedömde bilder åt Falköpings fotoklubb.

 • Säsongsavslutet för hösten hölls i kvarterslokalen där också fotoklubbarna "Studio 10" och "Fyrklövern foto" deltog. Ett bildspel, där medlemmar från klubbarna valt ut ett par av sina bilder från 2011 för visning, blev en trevlig dokumentation av foto året 2011.Klubbens utrustning

 • Skrivaren
  Vi är nu igång med utskrifter och det funkar riktigt bra. Svårigheten är som väntat att få till den perfekta färgåtergivningen.
  Skärmarnas kalibrering hemma/ i lokalen spelar oss vissa spratt. Vi har diskuterat att köpa in kalibreringsutrustning till klubben och som medlemmen kan låna hem.
  Papper finns tillgängligt i A2 format på klubben och det finns en modell för kostnad/utskrift.

 • Datorerna
  Datorerna vi fick från Aero är numera igång, Stellan uppdaterade desktop nr1 avs internminnet och undersöker att göra samma med nr2.
  Klubbdatorn börjar bli gammal och trött och behöver nog bytas ut. Då vi planerar att skaffa en Lightroom 3 licens behöver vi bättre datorprestanda.
  Datorfrågorna är några att ta tag i under 2012.

 • Utrustning för bildvisning
  Från Aero fick vi även en enklare laptop, som funkar utmärkt för bildvisning. Vi tackar Maj för att vi har fått ytterligare en PC-projektor. Laptop och projektor finns tillgängliga för medlemmars lån.Klubblokalen

Med start i augusti rev vi den gamla mellanväggen in till det stora analoglabbet. Under hösten satte vi upp ny mellanvägg, byggde ny arbetsbänk, monterade nytt hyllsystem, ny belysning, målade golv, tak och väggar samt återställde det elektriska. Vi rensade bort motsvarande 3 släpkärror med skräp.
Å klubbens vägnar tackas hantverkande medlemmar från de "olika skråna" och enskilda medlemmar för ekonomiska bidrag.
Vid verksamhetsårets utgång återstår; att fixa till köket, att fixa med ljuddämpande material i tak och på väggar, att ordna med trevnad i form av bilder på väggarna, samt att se till att var sak hamnar på sin rätta och naturliga plats. Det analoga labbet ska också återfå full funktion.

Låt oss ta det som utmaning för 2012 att släcka dessa återstående punkter.


Medlemmar & kommunikation

Klubben hade vid årets utgång 28 medlemmar. Denna siffra är den vi använder när vi ser intäkterna i medlemsavgifter (27 betalande för 2011 samt Herbert Nilsson hedersmedlem =28) samt när vi jämför antalet medlemmar med tidigare år.
( 2010: 25st, 2009: 24 st, 2008:17st, 2007:12 st, 2006:15st, 2005:22 st, 2004:25 st).

Den verkliga medlemssiffran inför 2012 är högre vilket förklaras av en tillströmning under senhösten där vi låter inbetalning gälla för 2012. Medlemsantalet vi räknar med just nu är ca 32.
Nya medlemmar som anslutit under 2011 är; Björn Arfwidsson, Anne-Lie Lindgren, Åke Winkvist, Karl-Gösta Lindqvist, Roger x, Ola Rydell, Fredrik Wänergård och Christian Stödberg. Sören Åberg har slutat i klubben.

Mail bombandet från ordföranden fortsätter (konstaterar minst 35 utskick med "hela sändlistan" i min "skickat"-korg för 2011) för att hålla medlemmarna uppdaterade. Med en liten fördröjning blir även hemsidan uppdaterad med det viktigaste.

Hemsidan är förstås den viktigaste informationen utåt och de flesta kontakter utifrån kommer den vägen. "Aktuellt fliken" sköter vi bra, men de övriga flikarna behöver en översyn då det ju är ansiktet utåt. Vi får jobba lite mera med detta under det kommande året.

Verksamhetens ledning
Formella styrelsemöten räknas som vanligt lätt, och planering av verksamheten sker mestadels på klubbkvällarna samt telefonledes.
För att klara alla aktiviteter behöver vi ta en funderare på hur vi kan förbättra organisation, planering och ansvar för verksamheten. Vi behöver dela arbetet på flera för att kunna ha ännu roligare.

Peter Berg
Trollhättan den 21/2 2012


Sammanfattning 2010


Verksamheten

Att vi varit flitiga på tisdagskvällarna är inte konstigt med så mycket spännande aktiviteter på programmen. Känns som om detta år varit "all time high" vad gälller aktiviteter och deltagande från medlemmarna.
Av årets aktiviteter finns många att nämna, nedan följer några...

 • Bildbedömningar för

  • Melleruds FK

  • Värnamo FK


 • Bildvisningar med externa fotografer

  • Fyrklövern på våren (minns särskilt USA Utah/ Yellowstone)

  • Conny Nord (Alperna och Photoshop) och Arne Arvidsson (Fenomen runt järnvägen) på hösten.

  • ...och så fick vi ju oss en egen helkväll med Jan Grahn nere på Konsthallen och hans utställning där.


 • Ett antal rikigt bra interna visningar att minnas

  • Sven körde ett diabildspel med musik till.

  • Håkan och Mikael delade en kväll, Mikael med ett överfall av bilbilder, äkta, fejkade, och med allt tillåtet. Håkan med ett analogt bildspel i mellanformatsdia på temat natur, som den absoluta kontrasten.

  • Josefin visade bilder från sitt arbete, vi konstaterar att rost (...och den nya färgen förstås) kan vara både intressant och vackert.

  • Martin & jag (Peter) körde vårt gamla USA bildspel som vi digitaliserat

  • Sture körde en visning med bilder från Indien

  • ... och inte att förglömma, alla spontanvisningar nere på klubbkvällarna, de är viktiga. Håkan & Kurt har ofta med bilder, Strömdahl "drog te Gresstårrp mett i natta, å te Madeira där han ställde te´t me översvämning i levadera´". Pia drog till New York, men för säkerhets skull också till Alingsås...


 • Fotoutflykterna har varit många under 2010 (rekord förstås)

  • 2/2 På stan i snöstorm

  • 18/5 Nygårds park

  • 25/5 Åkerström

  • 8/6 Avslutningen Dalens kvarn

  • 28/9 Nordkroken

  • 17/10 Kinnekulle


 • De Interna bildtävlingarna

  • Vinterbilden (Mikael - Kvällspromenaden, jury FK bl 8)

  • Sommarbilden (Håkan - Näckrosen, jury Bo Eriksson)

  • Årets bild (Staffan - Minnenas parad, jury Roger Lärk)


  Bo Eriksson gjorde årets "juryinsats". Bo var med på säsongsavslutet och redovisade sin bildkritik och sina motiveringar för bildvalen. Kul upplägg också med finaler från åttondels-, till slutfinalen.

 • Passar även på att nämna några av ytterligheterna

  • Värsta "Ågrenet"; Urvalet av bilder till utställningen på Tegelväggen och hur dessa skulle monteras. ("Västa Ågrenet" följdes av "Värsta röjet" som inträffade då medlemmarna monterade bilderna till Tegelväggen, alla på en gång, och med var sin limtub...fast det var ju 2011 förstås och hör ju inte hit...)

  • Kemiligan

   • 1. Argentinsk Malbec åt våra externfotografer

   • 2. D76 på riktigt

   • 3. T-max


  • "Rötnaste fotovädret"; Våravslutningen vid Dalens kvarn, istället för att grillas ångkoktes korven i röken från 1liter tändvätska. Bilder har jag inte sett några?

  • "Årets överraskning"; Kurt meddelar på höstens säsongsavslut att Vattenfall sponsrar oss med en EPSON-skrivare!

  • "Bästa trenden"; Alla nya medlemmar som anslöt under året

  • "Bästa känslan"; Mellanformatsdia genom en PCP80, tänker förstås på Håkans diavisning.


Klubbkvällarna gick som interncirklar som vanligt och med bra uppslutning och många aktiviteter ger detta ett välkommet tillskott till kassan. Det kan behövas då vi blivit stamgäster i kvarterslokalen.
Apropå lokaler så har vi ju samma status på vår lokal som tidigare år. Det är trångt och bullrigt och är med den uppslutning vi har på tisdagskvällarna ohållbart utan förändring. Hoppas att vi i verksamhetsberättelsen för 2011 kan berätta om hur bra vi då har det i vår lokal.


Medlemmar & kommunikation

Klubben hade vid årets utgång 25 medlemmar. (2009: 24 medlemmar 2008: 17 medlemmar, 2007:12 medlemmar, 2006: 15 medlemmar, 2005: 22 medlemmar, 2004: 25 medlemmar).
Vi har pratat om det många gånger och sagt att vi borde åtminstone vara 25 medlemmar för att driva runt verksamheten bra, gott att vi är där igen!

Nya medlemmar under 2010 blev; Pia, Fredrik, Ivar och Christer, hoppas jag inte glömt nån!

Med E-post från den mailbombande ordföranden (räknar 29 utskick i min "skickat"-korg för 2010) hålls medlemmarna uppdaterade. Den som "spam-klassar" dessa meddelanden har möjligheten att hämta infon på hemsidan som Joakim håller uppdaterad med det viktigaste.

Hemsidan är förstås den viktigaste informationen utåt och de flesta kontakter utifrån kommer den vägen. Viktigt bara att vi håller den i skick. Om man tittar på sidan är det väl uppdatering med nya bilder som behöver förbättras, den känns lite statisk. Vi får jobba lite mera med detta under kommande året.


Styrelsemöten

Formella styrelsemöten räknas som vanligt lätt, och planering av verksamheten sker mestadels på klubbkvällarna.

Eftersom vi har en del att ta tag i under kommande året med lokal-förändringar, skrivare, datorer, programvaror, förslag till nya utställningar, bildvisningar mm behöver vi strukturera styrelsearbetet litegrann under 2011.

Vi kommer att behöva dela på fler uppgifter och ha ännu roligare

Peter Berg
Trollhättan den 28/3 2011


Sammanfattning 2009


Verksamheten

Som vanligt har tisdagskvällarna vigts åt aktiviteter i vår klubb, och som vanligt har vi haft program för aktiviteterna under såväl vår- som höstsäsong.

2009 rivstartade med utställning på Tegelväggen och temat "Miljöalmanackan 2009". Bildbidrag som ej kvalat in till almanackan kom till det allmännas beskådning. Våra alster trängdes med dito från klubbarna "Bländare 8" och "Fyrklövern/Aero" som ju också deltagit i projektet.

PC projektorn anskaffades i februari. Efter en del marknadsstudier och provtittande ute i affärerna slog vi så till på en maskin nere på Hifi-punkten, och vips var pengarna från almanackan borta. Det har funkat mycket bra och man undrar hur vi kunnat klara oss utan den.

Av vårens aktiviteter finns några som förtjänar ett extra omnämnande:

 • Besöket av Roger Lärk från TTELA, där Roger visade hur han arbetar med sina bilder avseende bildhanteringen och redigeringsjobb.

 • Vi gjorde en mörkerfotoutflykt till Vänersborg, minns särskilt att där inte går att få en kopp kaffe efter kl.18? tur vi har Max på Överby...

 • Av ett antal interna bildvisningar minns jag Kenneths bilder från ett disigt Indien.

Avslutet denna vår hölls på Bergagården en riktigt kylig kväll med korvgrillning i början av Juni. Den som hoppats på säsongavslut i Bergs segelkombi av märket Askeladden fick bli besviken detta år, en liten jävla "O-ring" i Hondans förgasare har konstaterats trasig, och omöjliggör därmed alla startförsök.

Under sommaren fick vi kontakt med galleri Diana som erbjöd plats för bildutställning i sina lokaler. Vi nappade direkt och har sen dess ett femtontal bilder på väggarna där. Ett par infoskyltar om klubben och vår verksamhet är också bra.

Höstsäsongen blev mycket intensiv. Flera nya medlemmar anslöt och många större aktiviteter på programmet.

Av höstens aktiviteter nämns följande:

 • Vi besökte Håkan Ohlssons utställning i Karlstorpskyrkan, en riktigt trevlig kväll, där Håkan förutom visning och berättande kring bilderna även visade bra tips om bildmontering och bildupphängning. Fikat var excellent.

 • Bildbedömningen för Höganäs fotoklubb blev en rolig utmaning, drygt 100 bilder, med genomgående hög klass.

 • De externa fotografer vi bjöd in denna höst, Christer Johansson, Ivar Edvinsen och Hans Lindkvist bjöd på riktigt bra bildvisningar, stimulerande och utvecklande för oss alla, mera sånt!

 • Höstutflykten gick till Grosshamn ute vid Ramsvik. Tanken på HDR-bilder fanns i mångas huvud sedan Mikael vid ett tillfälle visat hur man jobbar i Photomatix.

 • Av de interna bildvisningarna denna höst kommer vi ihåg Stures bilder från Peru och Josefins bilder från Kroatien, Bosnien och Slovenien. Per Lundbergs bilder från Indien var en riktigt rolig överraskning, 90 % av bilderna på okända människor, och jag lovar, vi är flera som skulle vilja våga!

Vi körde klubbkvällarna som interncirklar under både vår och höst och fick därmed viss ersättning från ABF för detta. En kväll hade vi besök av Helena och Kjell från ABF som gick igenom villkor regler och möjligheter för stöd till klubbverksamheten.

Vi hade två interna bildtävlingar denna säsong, resultaten avslöjades på säsongsavslutet före juluppehållet:

 • I "Årets sommarbild 2009" tog Joakim guldet med en "sommartårta", medan Sven knep silvret med en "solros" och Mikael bronset med en bild av en vindmölla och landsvägen väster om älven mellan Lilla Edet och Kungälv. ABF kontoret i Trollhättan hjälpte till som jury.

 • I "Årets bild 2009" valdes Peters "arrangerade spontanbild på ett brudpar" till vinnarbild före Martins bidrag över "Fallens dagar fyrverkeriet" och Kurts bild på fyren i Lismore, Skottland. Jury var Peters kollegor Ivar & Christer från SAAB och det bör särskilt betonas att inget jäv föreligger.


Medlemmar & kommunikation

Klubben hade vid årets utgång 24 medlemmar. (2008: 17 medlemmar, 2 007:12 medlemmar, 2006: 15 medlemmar, 2005: 22 medlemmar, 2004: 25 medlemmar). Vid årets utgång räknar vi glatt in 9 nya medlemmar; Peter, Per, Gunnar, Sture, Jan, Mikael, Kenneth, Roger och Lasse anslöt under 2009.

Oftast har uppslutningen på tisdagskvällarna varit god och faktiskt, lokalen är oftast för trång. Vid några tillfällen har vi hyrt kvarterslokalen i området eller lokalen på Kaggetorp, men ett fokus framöver är förstås att anpassa ytorna bättre i vår egen lokal.

Hemsidan blir allt bättre, Joakim lägger ut ny info regelbundet. Oftast är det via hemsidan som vi får kontakt med intresserade och blivande medlemmar. Klubbinformation går ut med E-post, som vanligt, och för den som saknar E-post handräcker vi över information etc.


Styrelsemöten

De formella styrelsemötena är lätträknade även i år. På klubbkvällarna avsätter vi viss tid för planering av verksamheten och för att ta beslut i viktigare frågor.


Sammanfattning 2008

Vi har gjort som vi brukat även detta år, Tisdagskvällar som vanligt med trevlig och rolig samvaro i fotografins tecken. Aktiviteterna har planerats in i programmen för vår- och höstsäsong. Detta år har vi dock fått improvisera en del, och faktiskt har själva "Photoshopandet" framför datorn fått stå tillbaka litet, för vi har helt enkelt inte hunnit med.

Miljöalmanackan innebar väldigt mycket arbete med att fixa med bilder inför de 3 "inskicken" vi gjorde, ...minns även alla diskussioner om brist på ideer, luddiga teman och "vad vill de egentligen ha"? Resultatet summerat blev gott, både som PR för klubben och ekonomiskt, ca 8000kr.

Vi körde klubbkvällarna som interncirklar under både vår och höst och fick därmed viss ersättning från ABF även i år.

Interntävlingen årets bild 2008 var en stor tilldragelse där Håkan Ohlsson i Studio10 bedömde och rangordnade bidragen. Resultatet avslöjades vid vår kvällsträff nere hos Stellan på TTELA, och medaljerna gick till Stellan, Martin och Joakim i nämnd ordning.

Den traditionsenliga utflykten i samband med säsongsavslutet på våren bestod i en tur på Göta älv där vi gjorde strandhugg på Slottsön och en och annan småö. Vi färdades alla i familjen Bergs segelkombi av märket Askeladden. Baktill är den försedd med en 2hk Honda utombordare, men av hänsyn till miljö och fågelliv valde vi att ro denna kväll. Korv och dryck njöts i kvällssolens sken på en liten ö med okänt namn.

Höstens utflykt var mindre dramatisk, en kvällstur i kylan längs Strandgatan, med avslutande fika på kafeet, gav en hygglig bildskörd.

Andra aktiviteter vi gjort under året:

 • Vi lämnade in ca 20 bilder till Vänermuseet i Lidköping där de ingår i ett bildspel som sannolikt sprider glädje hos mången "Skaraborgare".

 • Vi gjorde en bildbedömning åt Hällefors FK, många fina bilder och ett stort arbete med kommentarerna. Ordförande ringde tillbaka och var mycket nöjd.

 • Fotografering av SAABs konceptbilar nere på SAAB museet.

 • Bildbedömningen åt Bankeryds FK glömmer vi väl aldrig, en stor ansträngning, där massor med bilder gavs råa kommentarer?

 • Klubben gjorde även ett besök på Folkets Hus för att kolla in en fotoutställning på temat mode.

Årets slutspurt var jobbet med att välja bilder, få dem utskrivna och monterade till utställningen "Miljöalmanackan 2009" på Tegelväggen. Strömdahl gjorde ett styvt förhandlingsjobb hos Mikael på Lindhes angående bildkostnaderna.

Slutligen har Joakim fått riktigt bra snits på hemsidan under året. Viktigt bara att vi håller den uppdaterad och byter ut och lägger till bilder och information på den.

Till det analoga mörkrummet vågar sig tyvärr allt färre?Sammanfattning 2007

Traditionsenligt har tisdagskvällarnas aktiviteter följt de uppgjorda aktivitetsschem vi komponerat. Photoshoprelaterade aktiviteter har som vanligt varit det dominerande temat eller verktyget om man så vill. Vi körde interncirklar både vår och höst och fick på så sätt viss ersättning från ABF.

I interntävlingen årets bild 2006 gjorde vi ett bildspel i Photoshop Elements som sedan skickades till Tidaholms fotoklubb för bedömning. Kurt vann med bilden "Tjurpannan". Åke tog plats 2 med en bilden "Kungspingviner" samt plats 3 med bilden "Hindens rev". Vi andra blev medaljfria? En särskild behållning var också den sylvassa kritiken till några av bilderna; "...passar bäst i familjealbumet...", "...var är räven...", "...vi förstår den inte alls..." osv. En riktig höjdare på vårsäsongen var Åkes bildspel från Antarkis & Sydgeorgien.

Slutligen gjordes under våren 3 st utflykter; den 8/5 var vi vid vattenfallet på Hunneberg, och lördagen den 26/5 åkte vi till Silverfallen mm i Skaraborg. Sista utflykten var säsongsavslutningen den 12/6. Denna gick till Tureborg i Uddevalla.

Höstsäsongen var även denna aktivitetsrik, vi körde förstås Elements på tisdagskvällarna. En inriktning var utskriftsteknik. Herbert ställde upp med sin A3 skrivare och resultaten blev riktigt bra.

Den stora händelsen denna höst var utställningen på Kaggetorp. Det skrevs ut bilder och skars en massa passepartouter för detta syfte. Några vågade sig tom in i s/v labbet. Det stora bildspelet vi gjorde i Photoshop blev också lyckat, (...även om de flesta av Josefins bilder blev kvar i datorn...) Vi tackar särskilt Hans-Olof och Rune för idé och genomförande.

Interntävlingen "Årets sommarbild" avgjordes den 16/10. Som vanligt vann Kurt, nu med en bild från Skagen.(minns även Rune akvarell på detta motiv). Josefin knep 2:a & 3:e plats med bilder från Norges fjällvärld.

Höstsäsongen avslutades med Lussefika och temat "analog afton". Diaprojektorerna motionerades denna gång av ("om inte minnet sviker helt") Kurt, Rune och jag själv. Rune hade grävt djupt i arkiven och hade med bilder från "ett svunnet" Göteborg vilket var uppskattat.

Slutligen kan nämnas att vi 2007 registrerade vår hemsida. Stellan har fixat med detta. Visserligen behöver vi ju lägga lite mera energi på den, men ändå; -ett litet steg för mänskligheten men ett jättesprång för vår klubb.

Våra medlemmar


Talal

Hemsida
(2024-06-05 11:39)Mikael


(2024-06-04 08:10)Nicklas
På Fotosidan
Hemsida
(2024-02-28 20:42)Åke
Bildgalleri
På Fotosidan

(2024-01-13 15:09)Nadeya


(2023-12-29 16:07)Allan


(2023-12-19 10:25)Christer


(2023-11-16 21:08)Leif


(2023-11-16 19:23)Peter


(2023-11-16 19:19)Eva


(2023-09-24 14:03)Leif


(2023-09-24 14:00)Daniel


(2023-09-03 21:51)Christian


(2023-09-03 21:50)Ulf


(2023-09-03 21:45)Rasmus


(2023-09-03 21:35)Johan


(2023-09-03 21:30)Erik


(2023-02-02 09:58)Nils-Peter

Hemsida
(2023-01-27 14:09)Joakim
Bildgalleri
På Fotosidan

(2022-11-17 13:46)Svante


(2022-11-02 17:16)Per-Olof


(2022-10-15 13:50)Jean-Olof


(2022-10-15 09:42)Tommy

Hemsida
(2022-10-10 07:09)Morgan


(2022-09-24 15:35)Hans


(2022-09-24 07:59)Tobias


(2022-09-07 00:00)Jan-Olof


(2022-06-27 16:01)Kenny


(2022-06-14 19:21)Johan

Hemsida
(2022-05-07 15:02)Conny


(2022-05-01 18:02)Ivar
Bildgalleri
På Fotosidan
Hemsida
(2022-04-27 17:11)Tova


(2022-04-22 00:00)Kurt
Bildgalleri
På Fotosidan

(2022-01-25 15:49)Anders
Bildgalleri
På Fotosidan

(2022-01-06 20:24)Mikael

Hemsida
(2022-01-03 13:25)Ingela


(2021-09-30 18:45)Ulrika


(2021-09-05 17:45)Bengt
Bildgalleri


(2021-07-29 13:44)Stellan
Bildgalleri


(2021-05-10 08:53)Lasse
Bildgalleri
På Fotosidan

(2021-03-18 15:36)Lijana


(2020-10-20 21:40)Anders


(2020-09-15 18:18)Ingrid
Bildgalleri


(2020-09-11 07:08)Bengt


(2020-05-17 12:30)Christer


(2020-03-03 20:26)Per


(2020-01-06 00:00)Tommy


(2019-03-19 21:11)Lena


(2019-02-07 20:35)Elisabet


(2018-06-11 15:35)Martin
Bildgalleri
På Fotosidan
Hemsida
(2018-05-12 08:40)Sture
Bildgalleri
På Fotosidan

(2018-05-08 21:30)Ola
Bildgalleri
På Fotosidan

(2017-05-17 13:27)Bodil

Hemsida
(2017-03-31 10:18)Clas


(2017-03-09 14:35)Fredrik
På Fotosidan

(2017-02-19 12:36)Stig


(2017-02-04 12:08)Sven


(2017-01-24 21:26)Stefan
På Fotosidan
Hemsida
(2016-12-14 19:54)Ingemar


(2016-04-15 17:39)Peter


(2015-01-15 11:32)Lotta


(2014-12-11 18:36)Håkan
Bildgalleri


(2014-05-04 21:33)Roger
Bildgalleri
På Fotosidan
Hemsida
(2014-03-31 14:33)Peter
Bildgalleri
På Fotosidan

(2012-05-16 20:01)Johan


(2012-04-12 15:54)Leif


(2012-04-12 15:54)Sven
Bildgalleri


(2012-04-12 15:54)Bert
Bildgalleri


(2012-04-12 15:54)Gunnar


(0000-00-00 00:00)Siw


(0000-00-00 00:00)Sidan senast uppdaterad 2024-06-05 11:39. Sidan har haft 7932 besökare denna månad. Totalt 246499 besökare sedan starten.